Polityka prywatności

Strona Główna / Polityka prywatności

Właścicielem sklepu internetowego www.kwiatygardenia.pl jest firma Design Magdalena Kurek. Firma oświadcza, że zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa podczas korzystania z jej usług. Zarządzanie danymi osobowymi podanymi przez klientów odbywa się zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 29. sierpnia 1997. r. o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z dnia 29. października 1997. r. ze zm.) oraz z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym w skrócie RODO.
Informacje szczegółowe o administrowaniu danymi osobowymi zawiera poniższy regulamin.

Administratorem danych osobowych jest Design Magdalena Kurek, ul. Villardczyków 10/82, 02-793 Warszawa, NIP: 8212579919

Dane osobowe

 1. Korzystając z usług Kwiaciarni Gardenia, klient zgadza się na dobrowolne podanie danych nadawcy i odbiorcy niezbędnych do realizacji zamówienia. Dane osobowe będą przetwarzane przez firmę Design Magdalena Kurek w szczególności do:
  a) Na podstawie art. 6 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych):
  – do realizacji zamówienia
  – odpowiedzi na zapytania
  – archiwizacji
  – wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze
  b) na podstawie prawnie uzasadnionego interesu:
  – marketingu produktów lub usług własnych, w tym spersonalizowanych na podstawie profilu klienta
  – organizowania i przeprowadzania konkursów oraz innych akcji marketingowych
  – dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń
  – prowadzenia analiz jakości technicznej świadczonych usług i sprzętu
  c) na podstawie odrębnej zgody:
  – marketingu bezpośredniego produktów lub usług własnych Design Magdalena Kurek oraz marketingu bezpośredniego produktów lub usług podmiotów współpracujących, przy czym dane osobowe klienta nie będą udostępniane podmiotom trzecim. Marketing bezpośredni może być realizowany za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. SMS, MMS, e-mail), telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. tablet) oraz automatycznych systemów wywołujących (np. programów służących do automatycznego wysyłania e-maili).
  – marketingu bezpośredniego opartego na analizie danych dotyczących np. przeglądanych podstron na stronie www.kwiatygardenia.pl.
  – analiz preferencji lub zainteresowań klienta, analiz oglądalności lub rozwoju świadczonych usług w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie przez Administratora danych z urządzeń, którymi klient posługuje się podczas korzystania ze strony internetowej (np. z komputera, urządzeń mobilnych). Na podstawie tworzonego profilu klienta Administrator może: (i) dostosować świadczone usługi do indywidualnych zainteresowań klienta lub (ii) zaproponować spersonalizowaną ofertę . W wymienionych powyżej celach Administrator będzie przetwarzał dane dotyczące: 1) Ilości sprzedawanych towarów przez klienta oraz 2) korzystania z informacji dostarczanych drogą elektroniczną (np. strona internetowa). Administrator nie będzie przetwarzać szczególnych kategorii danych, o których mowa w art. 9 RODO.
  – dokonania weryfikacji wiarygodności płatniczej klienta w oparciu o informacje zawarte w bazie danych Administratora.
 2. Dane osobowe nadawcy podlegają szczególnej ochronie i nie są ujawniane osobom trzecim, w tym odbiorcy przesyłki. Administrator danych zapewnia środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
 3. Dane osobowe nadawcy są wykorzystywane przede wszystkim do kontaktowania się z nim w ramach realizacji zamówienia. Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do: a) posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji)
  b) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Design Magdalena Kurek
  c) wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych)
 4. Jeżeli życzeniem nadawcy jest, aby odbiorca był poinformowany, kto jest nadawcą przesyłki, może wpisać wiadomość i podpisać ją w polu “Informacje dodatkowe”. Wiadomość oraz podpis zostaną dołączone do kwiatów. Jeżeli podpis nie zostanie zapisany przez nadawcę w tym polu, przesyłka pozostaje anonimowa.
 5. Kategoriami odbiorców danych są: partnerzy handlowi, operatorzy płatności, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, firmy archiwizujące dokumenty, partnerzy świadczący usługi techniczne (np. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych), firmy hostingowe.

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:

 1. Klientowi przysługuje prawo do wglądu, modyfikacji oraz usunięcia danych osobowych przekazanych Design Magdalena Kurek. W szczególności klientowi przysługują prawa do:
  a) dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania.
  b) sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne
  c) żądania od Administratora usunięcia danych
  d) żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych
  e) przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi
  f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego
  g) wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia przepisów
  h) cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem)
  i) uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.
 2. Prawa powyższe można zrealizować poprzez: – zgłoszenie takiej dyspozycji mailowo na adres kontakt@kwiatygardenia.pl.

Zakładanie konta

 1. Zakładając konto w serwisie www.kwiatygardenia.pl, klient zgadza się na dobrowolne podanie danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia.
 2. akładając konto, klient otrzymuje możliwość wyrażenia zgody na otrzymywanie na podany adres e-mail informacji handlowych i promocyjnych od firmy Design Magdalena Kurek. Zgoda taka nie jest wymagana do korzystania z usług sklepu.
 3. Dostęp do konta klienta w serwisie www.kwiatygardenia.pl chroniony jest hasłem. Hasło jest zaszyfrowane w bazie danych i tylko właściciel konta może je odczytać. Bezpieczne hasło musi zawierać od 6 do 32 znaków i może być zmienione przez właściciela konta w każdej chwili. W przypadku utraty hasła przez klienta system pozwoli na założenie nowego hasła po zidentyfikowaniu klienta.

CookiesRemarketing Google oraz RTB

 1. Dane typu Cookies są zbierane przez firmę Design Magdalena Kurek w celu gromadzenia informacji dotyczących korzystania ze sklepu internetowego www.kwiatygardenia.pl.
 2. Dane zawarte w plikach typu Cookies umożliwiają dostosowanie sklepu do potrzeb klientów i zapewniają klientom wygodę podczas przeglądania strony. Dzięki nim możliwe jest podtrzymanie sesji – użytkownik nie musi wpisywać loginu i hasła na każdej podstronie serwisu.
 3. Dane zawarte w plikach typu Cookies służą także celom statystycznym oraz optymalizacji użyteczności strony. Cookies są wykorzystywane przez firmę Design Magdalena Kurek do prowadzenia sklepu: generowania statystyk oglądalności strony za pośrednictwem popularnych narzędzi marketingowych dostawców zewnętrznych takich jak Google Analytics oraz Yandex Metrica. Google oraz Yandex Metrica nie łączą posiadanych o użytkowniku danych z jego adresem IP ani z żadnymi innymi informacjami niezależnie zebranymi.
 4. Każdy użytkownik może zarówno sam zarządzać swoimi plikami Cookies poprzez zablokowanie w swojej przeglądarce instalowania tych plików, jak i usunąć już wygenerowane. Jeżeli nie wyrażasz zgody na monitorowanie Twojej aktywności w witrynie, wyłącz w swojej przeglądarce obsługę JavaScript oraz usuń pliki Cookies.
 5. Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak wykorzystywane są pliki typu Cookies w remarketingu firmy Google oraz jak działają reklamy internetowe, przeczytaj politykę Google dotyczacą wyświetlania reklam: www.google.com/policies/technologies/cookies/
 6. Strona może wykorzystywać Retargeting Personalizowany RTB (real time bidding).
 7. Każdy użytkownik ma możliwość wypisania się ze stosowanego retargetingu pod adresem: www.rtbhouse.com/pl/privacy.

Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
 2. Właściciel serwisu ma prawo wprowadzać zmiany w Polityce Prywatności. Informacje o tych zmianach pojawią się na stronie sklepu www.kwiatygardenia.pl.
Back to Top
Added to cart